Forandringer på Lademoen

Det har blitt noen forandringer i programmet i Lademoparken. Amberville går ut og det samme gjør Barren Womb. Inn for sistnevnte kommer MC Buran & Half Deaf.

Se hele det oppdaterte programmet.

Frode

Informasjonsansvarlig

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu