Kort oppsummering av Musikkfest Trondheim 2013

Styringsgruppa2013

Musikkfest Trondheim 2013 ble unnagjort på en strålende sommerdag lørdag 1. juni. Utøverantallet (fremføringer) endte på 104, mot 68 i fjor. På forhånd var værvarselet like varierende og ustabilt som det pleier å være på forsommeren i Trøndelag. De verste varslene advarte om et skikkelig grufullt regnvær på ettermiddagen. Men da dagen endelig kom ble en vakker solskinnsdag kun avbrutt et lite kvarter av noen få regndråper. Noe bedre kan man knapt be om når man arrangerer noe utendørs i Trondheim! Arrangø- rene koste seg like mye som det publikum gjorde, for å si det sånn.

Påmeldingsantallet var noe lavere i år i forhold til i 2012, men det skyldes nok at påmeldingen krevde mer innsats i år og vi tror en del useriøse påmeldinger ble unngått på dette viset. Barneprogrammet var i år utvidet til også å gjelde i Ilaparken, mens enda flere småscener og happeninger kom med i programmet i forhold til i 2012.

Musikkfest fikk i år en helt ny grafisk profil for første gang på mange år, og det til mange positive tilbakemeldinger. Det var strengt tatt på tide med en oppfriskning og resultatet var en profil som både var leken og iøynefallende, med farger i grønt og grått. Litt som en vanlig dag i Trøndelag! Som nye samarbeidspartnere på selve dagen fikk vi med oss Framtiden i Våre Hender og Landsangerstevnet.

Vi ser allerede fram til neste års Musikkfest Trondheim, som går av stabelen lørdag 7. juni. Takk for i år, både til aktører, publikum, samarbeidspartnere og alle gode medhjelpere!

Med vennlig hilsen Trondheim kulturnettverk og styringsgruppa for Musikkfest:
Hilde Overøye Handegard, prosjektansvarlig og daglig leder Trondheim kulturnettverk
Arne Slomann Johannessen, Arenaleder- og programkoordinator
Frode Jørum, Informasjonsansvarlig
Simon Lie, teknisk ansvarlig

Vi vil også takke og hilse fra
Marius Bang Schanche Pettersen, mangeårig koordinator og allvitende konsulent for Musikkfest 2013 Gita Aspen, barne- og ungdomskoordinator og inspirator til stor aktivitet i bydelene.

Frode

Informasjonsansvarlig

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu