Musikkfest trondheim

En stund var det usikkert hvordan det ble med Musikkfest i Trondheim i 2020 ettersom Trondheim kulturnettverk sa fra seg arrangementet. Men de som var i styringsgruppa tok tak, og de gjorde Musikkfest Trondheim til en organisasjon. Vi satser på å få bygget videre på det vi har gjort så langt med Musikkfest. Musikkfest Trondheim har utviklet seg til å bli en av Norges beste Musikkfest. Det arrangeres i om lag 20 byer i Norge.
Musikkfest Trondheim har nå blitt en organisasjon, og vi kommer til å henvende oss i større grad ut til konsertsteder og be de bli en del av Musikkfest. På den måten får vi flere scener å tilby de som søker om deltagelse i Musikkfest. Vi er i den heldige posisjon at vi har søkere fra hele landet, og til og med artister fra andre land vil komme til Trondheim for å spille på Musikkfest. Vi i Trondheim velger stort sett artister fra vår region, og videreformidler søknader fra de utenfor Midt-Norge.
Musikkfest er en flott gave til folket, og i 2019 så hadde vi 90 konserter på 15 scener. Og alt dette i løpet av 12 timer. Og igjen; alt er gratis for publikum. Rett og slett en gave!

Close Menu