Musikkfest trondheim

Musikkens Dag /Musikkfest i Trondheim har røtter tilbake til den nasjonale oppstarten, som igjen ble inspirert av den franske Fête de la Musique som ble startet i 1982. Fête de la Musique avholdes hvert år 21. juni. Idéen om verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble klekket ut av daværende kulturminister i Frankrike, Jack Lang. Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Mange av deltagerlandene har omfattende prosjekter for artistutveksling. Dette arbeidet foregår på øverste politiske nivå, men festivalen har solid forankring i «grasrota». Det legges vekt på at mest mulig skal foregå utendørs for å synliggjøre mangfoldet. Det skal også være gratis for publikum. De aller fleste artistene internasjonalt og samtlige i Norge opptrer vederlagsfritt. For å bli formelt godkjent som internasjonal arrangør av Fête de la Musique forutsettes det at festivalen legges til 21. juni. Dette har imidlertid vist seg vanskelig i Norge grunnet et annet feriemønster, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. I Norge er man dermed ikke offisielt tilknyttet denne bevegelsen. Arrangementet gjennomføres nå i Oslo, Trondheim og Stavanger, første lørdag i juni hvert år. En stund var det usikkert hvordan det ble med Musikkfest i Trondheim i 2020 ettersom Trondheim kulturnettverk sa fra seg arrangementet. Men de som var i styringsgruppa tok tak, og de gjorde Musikkfest Trondheim til en organisasjon. Vi satser på å få bygget videre på det vi har gjort så langt med Musikkfest. Musikkfest Trondheim har utviklet seg til å bli en av Norges beste Musikkfest. Det arrangeres i om lag 20 byer i Norge.
Musikkfest Trondheim har nå blitt en organisasjon, og vi kommer til å henvende oss i større grad ut til konsertsteder og be de bli en del av Musikkfest. På den måten får vi flere scener å tilby de som søker om deltagelse i Musikkfest. Vi er i den heldige posisjon at vi har søkere fra hele landet, og til og med artister fra andre land vil komme til Trondheim for å spille på Musikkfest. Vi i Trondheim velger stort sett artister fra vår region, og videreformidler søknader fra de utenfor Midt-Norge.
Musikkfest er en flott gave til folket, og i 2019 så hadde vi 90 konserter på 15 scener. Og alt dette i løpet av 12 timer. Og igjen; alt er gratis for publikum. Rett og slett en gave!
https://no.wikipedia.org/wiki/Musikkfest_Trondheim

Close Menu