Småbispan

Sted:
Lademoen kirke

Tidspunkt:
kl. 12.30

Småbispan, Bispehaugen skolekorps, er et allsidig korps som er kjent for sin marsjering, formasjonsdrill, showoppvisninger, sceneshow, uniformer og kostymer. Her går barn fra hele byen, i alle aldre, med base i Korpsbygget på Bispehaugen skole. Alle skal få utfolde seg både innen musikk, drill, sang, dans og band. Vi har unge entusiastiske instruktører og i tillegg et samarbeid med musikkskolen på instrumentopplæring. Korpset tar opp barn fra de starter i skolen skolealder og har dermed medlemmer i aldersspennet 5 til 20 år.

Historikk
Småbispan er med sine 104 år et av landets eldste og mest meritterte skolekorps. Men det er også langt mer enn et vanlig korps. Helt siden Musikkfenrik Rolf Stokke på 60-tallet kom nyfrelst hjem fra USA og omskapte skolekorpset til et showkonsept som gjorde furore både i Norge og verden rundt har Småbispan stått for noe helt unikt i korpssammenheng. Korpsbarna fikk oppleve å bli rikskjendiser med eget TV-program, de var invitert til presidentmottagelser både i Frankrike og Det Hvite Hus, ønsket som oppvarmingsinnslag for The Beatles og turnerte i Europa, USA og Asia der de ble gjenstand for stor oppmerksomhet. Kanskje er det denne unike profilen som gjør at man fortsatt klarer å engasjere dagens unge. Og kanskje kan dette være en inspirasjon for andre korps som sliter med rekruttering og kontinuitet.

Kunstnerisk uttrykk
Småbispans kunstneriske uttrykk bygger i dag på to grunnpilarer; det spektakulære marsjkorpset og det moderne showkorpset. Marsjkorpset blander et vell av spektakulære uniformer med disipliner som drillpiker, dusk, flagg, formasjonsdrill, trommestunt, presisjonsmarsjering, tamburgutter og signalkorps til en helhet som blender og begeistrer. Men korpset har også et ambisiøst konsertprogram der dans, drama, band, audiovisuelle effekter og kostymer blandes med korpsmusikken til en helhet som når lenger ut enn tårevåte foreldre. Allsidigheten gjør at korpset når bredere og får en sammensatt elevgruppe. Den åpner også opp for en rekke spennende samarbeidskonstellasjoner. For eksempel cross-over med andre musikkstiler og kunstneriske uttrykksformer. Eller også multikulturelle prosjekter med musikk som fellesnevner.

Vekst i en vanskelig tid
Småbispan har de siste årene opplevd en gledelig vekst i medlemsmassen. Gjennom målbevisst satsning på rekruttering en også gjennom tung investering i kvalitet på instruktører og repertoar, har korpset lyktes i å tiltrekke og beholde mange nye medlemmer. På tre år har medlemsmassen økt fra ca. 60 til langt over 100 medlemmer. Dette gir selvsagt håp og inspirasjon for fremtiden.

Hjemmeside:
http://smabispan.no

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu