Når/hvor:

13.55 – Torvet (den runde scenen)

Troll (tidspunkt kommer)

Sjanger/uttrykk:

Blandakor

Kort beskrivelse:

Kirkemusikk fra hele verden, svensk og norsk kormusikk av alle typer, populærmusikk og sanger fra mange land.
Det synges mest a cappella. 

Vår ambisjon er å være et godt amatørkor. Vi ønsker å være i utvikling og vil gjerne ha noe å strekke oss etter, samtidig med at aktivitetsnivået i koret lar seg kombinere med det vi måtte ha av andre interesser og forpliktelser.

Repertoaret er variert – fra salmer og viser til swing og blues. For det meste synger vi a cappella, men noen ganger benytter vi akkompagnement av ulike slag.
I Vårsesongen 2015 tar “et lite kor i koret” spesielt for seg en håndfull Bellman-viser!

SINTEF-koret er, som navnet antyder, et blanda-kor knyttet til SINTEF. I dag et koret åpent for alle.

Det sosiale samværet er viktig for oss. Vi har vinlotteri, kakedag og korfester.

Vi er glade for å synge for andre og tar gjerne sangoppdrag.

Høsten 2015 har SINTEF – koret
◾ca 65 engasjerte damer og herrer, og
◾en dyktig og herlig inspirerende dirigent i Torild Alise W. Oddane

Linker:

Facebook

Nettside

Close Menu