Rabalder

Vi samarbeider med interesseorganisasjonen Rabalder om det nye barne- og ungdomsprogrammet på Lademoen i år. Her kan du lese mer om Rabalder i ordene til styreleder Gita Aspen:

Rabalder 
– en interesseorganisasjon for barn og unge i Østbyen.
Rabalder kan fungere som arrangør, tilrettelegger og/eller kursholdere.
Har som et langsiktig mål å bidra til samarbeid på tvers av allerede eksisterende organisasjoner og instanser.
Samt fremme Østbyen som en kulturbydel og et kulturelt sentrum i Trondheim.
Leker med tanker og ideer rundt det å skape ulike møtepunkter mellom forskjellige aldersgrupper, og legge til rette for positive fellesskapsopplevelser mellom barn i ulike aldre, mellom barn og foreldre etc.
Alle arrangement i vår regi er og blir gratis og lavterskel over en høy sko.
Vi er et samarbeidsprosjekt som elsker betydningen av ordet delaktighet og skygger unna stigmatisering.
Det er råartig å bidra til at profesjonelle arenaer blir mere tilgjengelig for musikk, teater, kulturuttrykk og aktivitet av og med barn. Det å være så heldig å kunne medvirke til kulturell vekst gjør at smilebåndene krummer seg, og man føler seg heldig som har muligheten til å gjøre så.
I styret sitter :
Ann-Sylvi Olsen – Styrer Svartlamon kunst og kulturbarnehage.
Lise Wang Eriksen – Lærer Rosenborg skole, tidligere jobbet i kulturenheten.
Ingeborg Dugstad Sanders – Danser og dansepedagog. Har etablert Rabalderdansen, dansetilbud til barnehagebarn.
Gita Aspen – Styreleder og initiativtaker.
Pål Bøyesen – Nestleder, kreativ leder RemiDa senteret og Svartlamon kunst og kulturbarnehage
Randi Mosand – Økonomiansvarlig
og Østbyen frivilligsentral sitter med en fast representant.
Vi er et aktivt styre og alle jobber med barn og unge på en eller annen måte i det daglige.
Vi satte oss  ganske enklet ned rundt samme bord og fant ut at vi var enig om en hel del, som dere kan lese over her.
Her er noen av samarbeidspartnere eller støttet av :
Trondheim kommune
Nav
Trondheim kulturnettverk
Redd Barna
Østbyen frivilligsentral
Kirkens bymisjon
Svartlamon boligstiftelse
RemiDa senteret
Buranhus med AKKS og Tempo
Teatergruppen Pimpernell og integretto
Teater Polyfon
Koncept
Juba
Ranheim I.L
DansiT
Lademoen Menighet
Adressa
m.fl.
og sist men ikke minst så er logo sponset av Tine meierier.
Legger ved en link til en artig liten sak i forbindelse med feiringa av Frivillighetens år 20.11 :
Vi må ikke bli kjempestor, nok med bare sånn akkurat passe.
Heller ikke gjøre noe annet enn å være oss selv i vårt eget miljø.
Det holder i massevis!

Frode

Informasjonsansvarlig

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu